Tjänster
Agio kan Förändringsledning

Vi har gjort det ni ska göra många gånger förut

Behovet att förändra och förnya sin verksamhet ökar i det offentliga Sverige i takt med att den tekniska utvecklingen går framåt och öppnar upp för nya möjligheter. För att framgångsrikt lyckas driva igenom ett förändringsprojekt krävs erfarenhet och förståelse för förändringsmodeller, ledningsprocesser men framför allt förståelse för människor. Agio erbjuder en säker väg till framgång i alla förändringsprojekt.

Det offentliga Sverige har som mål att bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Målsättningen är myndigheter som har målmedveten ledning och infrastruktur, som är digitalt kompetenta, och som driver innovation. För att lyckas med detta krävs en ledning som skapar förutsättningar för ett framgångsrik förändringsarbetet där alla arbetar för att bli mer effektiva och skapa utrymme för innovation.

Agio har under de senaste två decennierna hjälpt svenska myndigheter att driva digital transformation mer effektivt och framgångsrikt. Våra konsulter har en djup förståelse för hur förändringsmodeller kan appliceras, hur den svenska offentliga samhällsapparaten fungerar men kanske framförallt, hur man bäst får människor att samarbeta mot ett gemensamt mål.