Uppdrag
Agios team tog förändringsarbetet i mål

Agios team tog förändringsarbetet i mål

När en svensk myndighet stod inför en stor digital förflyttning innebar det stora förändringar för organisationen. För att göra förflyttningen så smidig som möjligt för personal och externa intressenter tog de hjälp av Agios förändringsteam.

Fakta

Större svensk myndighet

För att inte lämna ut känslig information har vi valt att hålla denna, svenska myndighet anonym.

Utmaning 

Både stora och små digitaliseringssatsningar kräver förändring, för organisationen och dess personal. Det fick den större svenska myndigheten erfara och vände sig därför till Agio för att inte hamna i fällan där tekniken dikterar villkoren istället för att vara möjliggörare. 

Lösning 

Genom att ta hjälp av Agios förändringsteam fick den svenska myndigheten hjälp genom hela processen. Som ansvariga för förändringsledningen fick Agio bland annat i uppdrag att utreda, koordinera och stötta både ledning och personal. Agio höll ihop och drev enhetsövergripande uppdrag. Men de identifierade, konkretiserade och beskrev även verksamhetens och olika intressenters behov av utveckling och förändring tillsammans med ansvariga team och andra specialister.  

En stor del av jobbet bestod i att stötta verksamhetens chefer i deras vardag och lyssna av verksamhetens behov, förväntningar och farhågor.