En säker väg till framgång

En säker väg till framgång betyder framgång för våra medarbetare, partners och kunder. En framgång som är trygg, säker, stabil, rättvis, hållbar och garanterad. Det skall vara kul och utvecklande på jobbet. Vi erbjuder en miljö där människor trivs.

Vår affärsidé är att vi skapar effektivare processer genom verksamhetsutveckling och digitala lösningar​. Vi vill vara förstahandsvalet både för våra kunder och för våra medarbetare.​

Vi skapar långsiktiga relationer. Om vi inleder en relation med en ny kund, har vi ambitionen att fortsätta att arbeta med den kunden även om 10 år.​ Det innebär ett åtagande och ett ansvar. Kunden måste tjäna på vårt samarbete, annars blir det inte långsiktigt.​ Och vi ska vara en bra arbetsgivare och skapa långsiktiga relationer med våra medarbetare.

Agio 20 år

I år 2023 är det 20 år sedan bolaget Agio bildades. Se filmen om Agio där tre av de fyra grundarna Richard Jonsson, Joakim Wiklund och Jan Sundström (Per Ekström saknas i filmen) berättar om hur det gick till när Agio startades upp och hur de ser på Agios framtid. Lyssna även på när medarbetare från de tre kontoren i Kiruna, Luleå och Stockholm ger sin bild av Agio.

Vår vision 

Digitala lösningar är viktiga för den framtida konkurrenskraften. Både myndigheter och företag behöver utveckla bättre digitala lösningar för att vara ledande. Agio vill vara en del av den utvecklingen och därmed bidra till ett bättre framtida samhälle. Det gör vi genom att ge våra kunder de bästa möjligheterna för en digital omställning. Vår vision kan enkelt beskrivas genom följande mening:

“Vi ska vara det
ledande företaget inom alla våra tjänsteområden.”

Visionen uppfyller vi genom att varje dag koppla allt vi gör till vår värdegrund – engagemang, kunskap och ansvar.

Hållbarhet

Agio är ISO-certifierade inom miljö (ISO 14001) och arbetar målmedvetet för att minska vår miljöpåverkan. 

Innan pandemin var resandet i arbetet är vår största miljöbelastning. Därför klimatkompenseras samtliga flygresor. Vi uppmuntrar också våra medarbetare att resa klimatsmart och strävar aktivt efter att öka kompetensen och viljan hos våra kunder att arbeta med distansöverbryggande teknik.

Vår personalförening Sol, vind & vatten får årligen en summa, motsvarande företagets klimatkompensation för flygresor, att använda för hållbara klimatinitiativ.

Agios hållbarhetsarbete utgår från FN:s 17 globala hållbarhetsmål. För oss är hållbarhetsarbete både miljö, socialt ansvarstagande och synen på mänskligheten, affärsmiljön och arbetsförhållanden. Vi arbetar aktivt med dessa frågor och de genomsyrar allt vårt utvecklingsarbete. Vårt fokus är hållbara affärer, engagerade medarbetare och god etik.

Kvalitet 

Agio är även ISO-certifierade inom kvalitet (ISO 9001). Vi har en tydlig kvalitetspolicy där hög kvalitet på leveransen till kund alltid är i fokus. 

Enkelt förklarat betyder det att du som kund alltid ska vara nöjd med vår kompetens och leverans. För att nå dit jobbar vi kontinuerligt med att se över och förbättra våra processer och arbetssätt.