Våra tjänster

Vi hjälper dig med allt från datalager och beslutsstöd till hur du effektiviserar dina processer.

Så här har vi hjälpt andra kunder

Läs mer om hur vi hjälpt några av våra kunder och vilket resultat det har gett dem.

Digitalisera din verksamhet

Agios team tog förändringsarbetet i mål

När en svensk myndighet stod inför en stor digital förflyttning innebar det stora förändringar för organisationen. För att göra förflyttningen så smidig som möjligt för personal och externa intressenter tog de hjälp av Agios förändringsteam.

Agios team tog förändringsarbetet i mål

Logistikplanering

Bättre planering gav affärsnytta

Planering av logistik är en viktig framgångsfaktor för alla företag inom basindustrin. En optimerad logistik skapar en rad olika värden där kostnadsbesparingar är en viktig del. Agio hjälper LKAB Malmtrafik med planering av tågtransporter avseende järnmalmsprodukter. Detta sker genom förvaltning och vidareutveckling av LKAB Malmtrafiks IT-plattform för logistikplanering.

Bättre planering gav affärsnytta

Kontakt

Vill du veta mer? Hör av dig till oss så hjälper vi dig att hitta lösningen på just din utmaning.

*