Tjänster
Bättre beslutsstöd

Vi hjälper dig att fatta rätt beslut

Lägger du ned tid på att samla in underlag för beslut? Har du rätt kvalitet på din data och har du tillgång till den vid rätt tidpunkt?
Vi hjälper dig inom både offentlig och privat sektor att bli effektivare och ta bättre beslut med hjälp av din egen data.
Våra seniora konsulter har lång erfarenhet av hur man bäst förflyttar organisationer till ett mer datadrivet arbetssätt och kan snabbt sätta sig in i just dina utmaningar.

Varför beslutsstöd? 

Med hjälp av beslutsstöd kan du bättre förstå din verksamhet. Du får möjlighet till enklare uppföljning, rapportering och analys. Beslutsstöd effektiviserar processer och sparar in den tid det annars tar att samla in information. 

Agio erbjuder 

Vi följer dig hela vägen. Från att sätta upp riktlinjer för hur din förflyttning mot att arbeta mer datadrivet ska se ut, till att bygga och förvalta datalager och beslutsstödlösningar.

Vi erbjuder bland annat:

  • Business Intelligence
  • Data Management 
  • Analytics
  • Datalager och beslutsstöd

Business Intelligence

Våra konsulter är experter på att designa och utveckla lösningar för uppföljning och rapportering. Vi hjälper dig att digitalisera processer så att du snabbare och enklare kan ta fram underlag till beslutsfattande genom att samla in och analysera information från flera olika datakällor. Vi kombinerar rätt teknikkunnande med en god förståelse för kundens verksamhet och behov.

Data Management

Verksamheter samlar idag på sig stora mängder data som om den används rätt kan hjälpa verksamheten att bli mer framgångsrik. Problemet är oftast att datan finns i olika system och i format. Agio är experter på att ge sina kunder full kontroll på sin data genom att bygga datalager och sätta upp regelverk så att användningen av informationen blir stringent och korrekt. När datan är kvalitetssäkrad och tillgängliggjord för organisationen övergår den till information som i mötet med människor skapar insikter.

Analytics

Analytics handlar om att genom visualiseringssamband, avancerade statistiska modeller och maskininlärning kunna svara på frågorna varför hände det och vad kommer hända härnäst. Prognostisering och prediktiv analys kan göra att din verksamhet ser nya möjligheter eller kommande utmaningar. 

Datalager och beslutsstöd

Våra konsulter är experter på att designa och implementera datalager och beslutsstödslösningar. Vi hjälper dig att snabbare och enklare ta fram underlag till beslutsfattande genom att samla in och analysera information från flera olika datakällor.