Ramavtal

Som statlig myndighet, region eller kommun kan du avropa våra tjänster via ramavtal. Detsamma gäller ett antal företag. Kontakta oss gärna så hjälper vi dig att förenkla avropen.