Tjänster
Applikationer för automation

Applikationer för automation

Vill ni dra nytta av möjligheterna med automation och AI för att lösa viktiga problem eller för att underlätta och effektivisera verksamheten? Vi hjälper er från strategi till krav och realiserad lösning för bl a automatiserade ärendeflöden, kontaktcenter och planeringsfunktioner.

Med ledande automations- och AI plattformar implementerar vi den bästa lösningen för era behov:
– Microsoft Azure AI och Co-pilot
– IBM WatsonX
– Quintiq
– Artvise
– Platina

Våra verksamhetskonsulter med kompetens inom processutveckling, behovsanalys och teknisk förståelse tillsammans med kunskap inom informationshantering och förändringsledning är ert stöd genom hela resan.