Tjänster
Smart automation

Smart automation

Agio är ledande inom offentlig sektors ärendehantering. Vi erbjuder värdeskapande digitalisering med hjälp av automation och AI. Vi hjälper våra kunder med att effektivisera och automatisera deras verksamhetsprocesser.

Automation på olika sätt

Det finns olika sätt att effektivisera ärendehantering genom automation:

  • Smart och rationell kommunikation med medborgare i kombination med automatisk informationsinhämtning säkerställer kompletta ärenden, nöjda parter i dialogen och effektiva processer.
  • Automatiskt informationsutbyte med andra myndigheter minimerar beredningsinsatser och ger underlag för automatiska beslut eller förslag till beslut.
  • Automation av repetitiva, regelbaserade och tidskrävande arbetsuppgifter som nyttjar t ex AI för att dra slutsatser från icke-strukturerad data och komplexa arbetsflöden frigör tid för värdeskapande arbete och leder till förbättrad kvalite

Vi hjälper våra kunder med:

  • Kravhantering och utformning av systemtillämpningar
  • Verksamhetsutveckling av arbetssätt, processer och organisation
  • Automation av systemprocesser genom integration mellan olika system
  • Realisering av automations- och AI-lösningar med någon av plattformarna IBM Business automation, IBM watsonx™ AI, Microsoft Power Automate och.Net
  • Förändringsledning och effekthemtagning

Agio – en säker väg till framgång!

Agio har drygt 80 konsulter med sakkunskap inom offentlig sektors digitala transformation, allt från systemutvecklare och användbarhetsexperter till verksamhetsutvecklare och informationsstrateger. Den kompetensen gör oss unika och säkerställer att vi framgångsrikt kan bidra till er effektivisering genom automation.
Agios tjänster är avropbara via Kammarkollegiets ramavtal Informationsförsörjning respektive Managementtjänster Verksamhetsutveckling och Addas ramavtal IT-konsulttjänster samt ett flertal andra kundspecifika ramavtal. Våra mer än 30 förvaltningskunder avropar direkt via förvaltningsavtal.