Tjänster
För dig som har Platina

Enkelt med Platina

Är du verksam inom offentlig sektor och använder ärendehanteringsplattformen Platina? Bra! Agio erbjuder tjänster för effektivisering av ärendehantering hos myndigheter, regioner och kommuner genom våra erfarna produktexperter och verksamhetskonsulter som hjälper dig att få ut maximalt av din investering.

Agio erbjuder 

Vi erbjuder en rad tjänster riktade mot din Platina-plattform. Till exempel: 

  • Tjänster för att skapa strategi utifrån nuläge
  • Innovativ teknik och utveckling av appar
  • Automatisering, robotisering, maskininlärning
  • Förflyttning till nyläge – nya processer och arbetssätt
  • Kravhantering
  • Förvaltning och support
  • Uppföljning och ständiga förbättringar
  • Ett “konsulthus” med 80 konsulter

Vi är dessutom möjliga att avropa på Kammarkollegiets ramavtal där vi är underleverantör hos flera olika ramavtalsägare.

Förvaltningsavtal

Med vårt förvaltningsavtal för din Platina-plattform säkerställer du att du alltid kommer åt din ärendehantering när problem uppstår. Tjänsten erbjuder även användarsupport, uppgraderingstjänster och tjänster för att anpassa lösningen efter ändrade verksamhetskrav.

Teamleveranser i projektform

Vi kan också ta på oss hela eller delar av ansvaret för projekt där målet är att vidareutveckla dina digitala processer. Vår långa erfarenhet av Platina kombinerat med verksamhetskunskap och moderna digitala lösningar kommer här väl till pass. 

Nulägesanalys och handlingsplan för ny målbild

Vill du veta vilken nytta din Platina-plattform gjort och om det finns förbättringsområden?


Genom ett antal workshops kan vi hjälpa dig med både nulägesanalys och handlingsplan för ny målbild