Tjänster
Effektiv ärendehantering – eller beslutsproduktion

Effektiv ärendehantering - eller beslutsproduktion

Dags att tänka om, dags att tänka nytt. Varför inte utgå från syftet med uppgiften; är målet att hantera ett ärende eller att effektivt och rättssäkert producera, kommunicera och effektuera ett beslut?

Med rätt mindset, rätt domänkunskap, kompetens om marknadens ledande verktyg och hur de kan användas, kombineras och anpassas ser vi till att realisera just dina mål.

Framgångsrik digitalisering sen 2003

Agio har drivit framgångsrik digitalisering av offentlig sektor sedan 2003 och det har gett oss en unik förmåga. En förmåga som spänner från innovationsfas till realisering och inte minst den efterföljande och så viktiga förvaltningen där innovationen fortsätter och där den största nyttohemtagningen säkerställs. I förvaltningen görs införande av fler ärendetyper, tillförande av nya funktioner och breddning av användandet. Allt oftare ser vi också hur införda processer effektiviseras än mer med hjälp av automatisering och här ser vi säkert även AI inom en snar framtid.

Våga rationalisera

Smart och rationell kommunikation med medborgare i kombination med automatisk informationsinhämtning säkerställer kompletta ärenden, nöjda parter i dialogen och effektiva processer. Automatiskt informationsutbyte med andra myndigheter minimerar beredningsinsatser och ger underlag för automatiska beslut eller förslag till beslut.

Effektiva verktyg för samarbete, möteshantering, diarieföring, arkivering och beslutsstöd ger förutsättningar för värdeskapande arbete osv.
Lösningar baserade på marknadsledande produkter och tjänster i kombination med anpassningar, integrationer och skräddarsydda applikationer blir kostnadseffektiva med utbytbara delar och med lågt leverantörsberoende. Vi realiserar oavsett tekniskt vägval.

Innovation och transformation

Innovativitet i projekt och förvaltning hjälper dig att tänka utanför boxen, lyfta blicken och ge din verksamhet en digital transformation utöver det vanliga.

Agio – en säker väg till framgång!

Agio har cirka 80 konsulter med sakkunskap inom offentlig sektors digitala transformation, allt från systemutvecklare och användbarhetsexperter till verksamhetsutvecklare och IT-arkivarier, det är det som gör oss unika och om säkerställer att vi framgångsrikt kan bidra till er digitalisering.

Agios tjänster är avropbara via Kammarkollegiets ramavtal Informationsförsörjning, Addas ramavtal IT-konsulttjänster och ett flertal kundspecifika ramavtal. Våra mer än 30 förvaltningskunder avropar direkt via förvaltningsavtal.