Uppdrag
Bättre planering gav affärsnytta

Bättre planering gav affärsnytta

Planering av logistik är en viktig framgångsfaktor för alla företag inom basindustrin. En optimerad logistik skapar en rad olika värden där kostnadsbesparingar är en viktig del. Agio hjälper LKAB Malmtrafik med planering av tågtransporter avseende järnmalmsprodukter. Detta sker genom förvaltning och vidareutveckling av LKAB Malmtrafiks IT-plattform för logistikplanering.

Fakta

LKAB Malmtrafik

LKAB Malmtrafik AB är ett dotterbolag till gruvbolaget LKAB som via järnväg fraktar malmen från gruvorna i Kiruna och Malmberget till hamnarna i Luleå och Narvik.

Utmaning 

LKAB Malmtrafiks utmaningar var att bland annat att öka både produktionsvolymen och kostnadseffektiviteten, men även att öka tillgängligheten på lok och vagn via bättre underhållsplanering. Samtidigt ville de minska antalet inställda tåg och få en tydlig och förutsägbar plan över transporterna.

Lösning 

Tack vare en proaktiv förvaltning av LKAB Malmtrafiks planeringslösning kunde Agio hjälpa till att uppnå de önskade värdena. Systemlösningen som används baseras på en av Quintiqs produkter för logistikplanering och den vidareutvecklas och konfigureras löpande för att ständigt förbättra logistikplaneringen.

Planeringslösningen har bland annat gett effektivare en planeringsprocess och bättre underhållsplanering. Dessutom har den bidragit till färre inställda tåg, bättre leveransprecision och bättre möjligheter att fatta mer faktabaserade och kvalitativa beslut.

Fotograf: G. Rúnar Gudmundsson / Alm & ME