Uppdrag
Datalager och beslutsstöd sparade tid för myndighet

Datalager och beslutsstöd sparade tid för myndighet

Våren 2019 inledde Agio sitt arbete med en svensk myndighet för att skapa bättre möjligheter att planera, styra och följa upp verksamheten. Det resulterade i bättre kvalitet i beslut och prioriteringar, ett minskat personberoende och massa sparad tid.

Fakta

Svensk myndighet

För att inte lämna ut känslig information har vi valt att hålla denna svenska myndighet anonym.

Utmaning 

Myndigheten upplevde att de hade begränsade möjligheter att ta fram underlag för analyser av nyckeltal, statistik och rapporter. Underlag som ligger till grund för att underlätta prioriteringar och fatta väl underbyggda beslut. Processen var både tidskrävande och på många sätt personberoende. Dessutom fanns liten flexibilitet i vad som kunde analyseras.

Lösning 

För att möta myndighetens behov inledde Agio sitt arbete våren 2019 med en behovsanalys. Därefter utvecklades en business intelligence/datalagerlösning (BI/DW) som ökar tillgången till nyckeltal och rapporter för både ledning, chefer och medarbetare i det olika enheterna. Arbetet med att ta fram underlag blir med lösningen mer effektivt, med kortare ledtider och minskat personberoende. Det ger flexibilitet för analyser, knyter ihop olika typer av information och gör det lättare att följa upp kostnader. Lösningen bidrar också till att den obligatoriska rapporteringen till regering och EU blir mer effektiv och kvalitetssäkrad.

Steg två i arbetet med denna svenska myndighet är en prenumerationstjänst där chefer och handläggare får skräddarsydda rapporter direkt till den egna mejlen.