Ramavtal
IT-konsulttjänster

IT-konsulttjänster

Det här ramavtalsområdet omfattar IT-konsulttjänster och resurskonsulter, Region Södra. Resurskonsult är en resursförstärkning i ett visst projekt som arbetsleds av den avropande myndigheten. Södra regionen omfattar leveranser till avropsberättigade i Blekinge, Gotland, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne och Västra Götaland.