Ramavtal
IT-konsulttjänster Sveriges kommuner och regioner

IT-konsulttjänster Sveriges kommuner och regioner

I det här ramavtalet finns Agio tillgänglig som leverantör via ett flertal ramavtalspartner. Avtalet omfattar bland annat verksamhetsutveckling, strategi och informationssäkerhet.