Ramavtal
IT-konsulttjänster Region Södra

IT-konsulttjänster Region Södra

Det här ramavtalsområdet omfattar IT-konsulttjänster och resurskonsulter. Resurskonsult är en resursförstärkning i ett visst projekt som arbetsleds av den avropande myndigheten. Södra regionen omfattar leveranser till avropsberättigade i Blekinge, Gotland, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Västra Götaland.