Nyheter
Ytterligare en stor myndighet har valt Platina och Agio

2020-04-01

Ytterligare en stor myndighet har valt Platina och Agio

Ytterligare en myndighet genomför just nu en förändringsresa som innebär att de ska ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

Som en del i denna resa så har myndigheten upphandlat ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem.

Målet är att skapa en enklare handläggning med hög säkerhet och samtidigt ge bättre transparens och åtkomst till allmänna handlingar för allmänheten.

Efter konkurrensutsättning föll valet på Platina by Formpipe.

Agio ansvarar för att leverera tjänster för att införa och konfigurera plattformen i verksamheten inklusive utbildning av berörda handläggare i myndigheten.

Projektet påbörjas under våren och beräknas slutföras under senhösten 2020.

För mer information:

Jan Sundström, 070-697 51 93

jan.sundstrom@agio.se