Nyheter
Verksamhetsanalys och kravhantering för nytt affärssystem

2020-09-18

Verksamhetsanalys och kravhantering för nytt affärssystem

Agio genomför verksamhetsanalys och kravhantering för nytt affärssystem som innefattar underhåll, inköp, ekonomi och logistik i en Best-of-Breed-lösning.

Agios konsult Kristina Bergström fick i det initiala skedet dra upp riktlinjer för arbete med förändringsledning och UX i det kommande projektet. Därefter fick hon i uppdrag att fram och förfina personas för kundens underhållsverksamhet och stötta verksamheten i kravställningen för att säkra god användbarhet i kommande lösning. Kristina arbetar systematiskt och utåtriktat med ett 80-tal verksamhetsrepresentanter, vilket också är en del av förändringsarbetet. I uppdraget ingår även att utvärdera lösningen ur UX-designperspektiv med etablerade metoder för användbarhetstester. Projektet har stor strategisk betydelse för kunden och är integrerat med både kommande HR-system och kundens BI-plattform. Kristina har fått mycket beröm från beställaren och samarbetspartners för att arbetet åskådliggör underhållsorganisationens roller, problembilder och visioner på ett visuellt och strukturerat sätt.

Kontakta Manne Berg för mer information:

manne.berg@agio.se