Nyheter
Välkommen Erik Lindqvist – Agios nya IT-jurist, konsult inom dataskydd

2021-04-14

Välkommen Erik Lindqvist – Agios nya IT-jurist, konsult inom dataskydd

Erik är utbildad jurist med specialistkompetens inom dataskyddsområdet (exempelvis GDPR).

I hans tidigare erfarenheter finns uppdrag omfattande att säkerställa regelefterlevnad gällande dataskydd, personuppgiftshantering och andra lagar. Han kommer att ingå i Agios expertteam inom säker och effektiv informationshantering som hjälper kunder med bl a stöd och vägledning gällande GDPR och säker hantering av personuppgifter.

Vi erbjuder även ”Dataskyddsombud som tjänst” enligt ett fördefinierat baspaket med ett årsabonnemang till fast årsavgift baserad på verksamhetens storlek.

Tjänsten omfattar tillgång till GDPR-kompetenser inom dataskydd, informationssäkerhet, juridik och verksamhetsutveckling. I paketet ingår bl a årlig revision och kompetensuppbyggnad genom tematräffar.

Vill du veta mer om hur Agio kan hjälpa er att säkerställa efterlevnaden av Dataskyddsförordningen och hur er verksamhet kan stödjas så att alla medarbetare känner trygghet när de hanterar personuppgifter?

Välkommen att kontakta Annika Sällström

Affärsansvarig Agio

annika.sallstrom@agio.se

Tel.070-373 33 10