Nyheter
Utveckling pågår!

2021-05-31

Utveckling pågår!

Utveckling pågår – nytt träningsupplägg för att öka verksamhetens kompetens inom informationssäkerhet

I samarbete med forskare vid Luleå tekniska universitet (LTU) utvecklar vi ett träningsupplägg som syftar till att förbättra medarbetares kompetens inom informationssäkerhet. Upplägget baseras på dilemman som är utarbetade för att fånga upp olika situationer som medarbetare kan ställas inför. Träningsmetoden bygger på dialog mellan medarbetare och blir ett stöd för ett kontinuerligt lärande om situationer och risker som i sin tur ger förbättrat individuellt ansvar och fördjupat kunnande om informationssäkerhet. I höst kommer träningsupplägget finnas redo!

Agio erbjuder konsulttjänster inom säker och effektiv informationshantering. Har ni behov av konsultstöd gällande bl a förbättrad informationshantering, införande av ledningssystem för informationssäkerhet, säkerställande av regeluppfyllnad såsom GDPR och NIS-direktivet eller Dataskyddsombud som tjänst?