Uppdrag
Trygghet genom rutiner och regelverk

Trygghet genom rutiner och regelverk

För långsiktigt hållbar informations- och sekretesshantering behöver en bra strategi och ett tydligt regelverk vara på plats. Genom att bidra med kvalitetssäkrade arbetsprocesser och bestämda ansvarsområden kunde Agio göra de anställda på den stora, svenska myndigheten trygga.

Fakta

Stor svensk myndighet

För att inte lämna ut känslig information har vi valt att hålla denna stora, svenska myndighet anonym.

Utmaning 

Informationshantering är en kritisk huvudprocess hos alla våra myndigheter. I det här uppdraget var en av utmaningarna är att få organisationen att enas kring roller och ansvar gällande hanteringen.

Lösning 

Genom att bistå med strategisk kompetens gällande effektivare ärende- och dokumenthantering kunde Agio bidra med effektiva rutiner och regelverk för styrning av informationshanteringen. Det här gjorde enskilda medarbetare och chefer trygga i att de hanterade information både rättssäkert och effektivt.