Uppdrag
Systemutveckling i Java hos en av våra myndighetskunder

Effektivare brottsbekämpning genom automatiserad kameraövervakning

Agio levererar systemutvecklare inom JAVA till ett förvaltningsteam hos en av våra myndighetskunder. Agio förstärker ett befintligt team bestående av en blandning av IT-specialister, objektspecialister och projektledare genom en senior konsult med många års erfarenhet av utveckling och förvaltning av mjukvara inom JAVA.

Agios konsult Thomas Kalla har sedan 2018 arbetat i myndighetens förvaltningsteam med ett system för brottsbekämpning gällande riskanalys av transporter in i Sverige. I riskanalysen ingår kontroll mot olika underrättelseregister. Thomas arbete sker i nära kontakt med objektspecialister och ägare av olika förvaltningsobjekt. Exempel på objekt som Thomas förvaltar är kameraövervakning som förutom förvaltning av mjukvara även omfattar fysiska tester av kameror ute i fält, bland annat med avseende på olika ljusförhållanden. ​

“Jag känner mig stolt att få arbeta med att utveckla system som har faktiskt effekt och leder till en minskad brottslighet ute i samhället.” – Thomas Kalla

Är du också intresserad av systemutveckling som bidrar till samhällsnytta på riktigt?  Surfa in på Agio – din säkra väg till framgång! – Agio för att läsa mer om vad Agio kan erbjuda JAVA-utvecklare!