Uppdrag
Säker spårbarhet av explosiva produkter

Säker spårbarhet av explosiva produkter

En systemlösning som hjälper till att uppfylla kraven gällande spårbarhet av explosiva varor blev lösningen när LKAB Kimit fick hjälp av Agio. Idag kan sprängmedelsleverantören följa de explosiva varorna i realtid.

Fakta

LKAB Kimit AB

LKAB Kimit är en svensk leverantör av sprängämnen för gruvindustrin och andra losshållningsprojekt. LKAB Kimit tillverkar, paketerar, lagerför och distribuerar explosiva varor, inte minst till LKAB:s tre gruvor i Kiruna, Malmberget och Svappavaara.

Utmaning 

2011 fick Agio i uppdrag av LKAB Kimit att leverera en systemlösning för att uppfylla kraven enligt EU-direktivet gällande spårbarhet av explosiva varor. 

Lösning 

Genom .NET-lösningen ExTra kan Kimit lagenligt registrera och tillhandahålla information om var sprängämnen finns. ExTra består av en webbplats samt handhållna enheter (plattor) och panel-pc:s med tillhörande streckkodsläsare och etikettskrivare. Webbplats, plattor och panel-pc:s delar samma databas och innehåller all nödvändig information som gör det möjligt att veta var och om en explosiv produkt finns. 

Den senaste versionen av ExTra går mot en modulbaserad lösning där man kan skräddarsy klienter anpassade för specifika behov.

Fotograf: LKAB