Uppdrag
Pricksäkra förberedelser för e-arkiv

Pricksäkra förberedelser för e-arkiv

Med bred erfarenhet genom hela förfarandet bidrog Agio med specialistkompetens när en stor, svensk myndighet sökte tillförlitlig och långsiktig lösning för e-arkiv.

Fakta

Stor svensk myndighet

För att inte lämna ut känslig information har vi valt att hålla denna stora, svenska myndighet anonym.

Utmaning

En förutsättning för en modern e-förvaltning och informationshantering är att du som organisation har en tillförlitlig och långsiktig lösning för e-arkiv. För att säkerhetsställa autenticitet, tillförlitlighet, integritet och användbarhet krävs ett omfattande förarbete. Det här fick en stor, svensk myndighet erfara. 

Lösning 

Med bred erfarenhet genom hela förfarandet bidrog Agio med sin specialistkompetens. En förstudie gjordes enligt OAIS-modellen med bland annat nulägesanalys, förslag till projektgenomförande, budget, organisation och anslutningsprocess. 

Det här gav den svenska myndigheten en bruten digital kedja och ett modernt system för digitalt bevarande av allmänna handlingar över tid.