Uppdrag
Platina-förvaltning hos Sveriges länsstyrelser

Platina-förvaltning hos Sveriges länsstyrelser

När Sveriges länsstyrelser fick uppdraget av regeringen att bedriva utveckling mot en gemensam och effektiv IT-verksamhet, valde de Platina med Agio som förvaltningspartner.

Fakta

Sveriges länsstyrelser

Sveriges 21 länsstyrelser är självständiga myndigheter och statens företrädare och samordnare på det regionala planet. Deras uppgift är att se till att den nationella politiken får genomslag inom de tjugotal samhällssektorer som Länsstyrelsen ansvarar för.

Utmaning  

En länsstyrelse har en bred verksamhet och håller igång mer än 400 ärendeprocesser. På uppdrag av regeringen har länsstyrelserna bedrivit en utveckling mot en gemensam och effektiv IT-verksamhet med målet att skapa väl sammanhållna och gemensamma IT-stödda processer. Sedan den 1 januari 2009 finns en gemensam IT-avdelning för länsstyrelserna men hur får man detta att funka med över 4 000 användare? 

Lösning 

Genom Platina och med Agio som förvaltningspartner har länsstyrelserna fått tillgång till en rad smarta tjänster. Integrationen till ett flertal andra myndigheter, till affärssystemet Unit4 och till en e-tjänsteplattform har underlättat och effektiviserat länsstyrelsernas arbete. 

En funktion som blir allt mer efterfrågad och numer är en vanlig integrationskomponent när olika verksamhetssystem kopplas till Platina, är möjligheten att visa var ärenden skett geografisk, på karta.