Uppdrag
Huvudansvar för krav i ett av Nordens största projekt

Huvudansvar för krav i ett av Nordens största projekt

När ett av Nordens största projekt för dokument- och ärendehanteringssystem i SharePoint skulle genomföras fick Agio förtroende att utreda, analysera och prioritera kraven.

Fakta

En av Sveriges största myndigheter

För att inte lämna ut känslig information har vi valt att hålla denna stora, svenska myndighet anonym.

Utmaning 

När en av Sveriges största myndigheter bestämde sig för att implementera dokument- och ärendehanteringssystem i SharePoint behövde de hjälp att utreda, analysera och prioritera krav för detta. Systemet har ungefär 17 000 användare och täcker all dokumenthantering inom myndigheten, som skanning, dokumentflöden och verksamhetsledning. 

Lösning 

Agios konsult bidrog med viktig kompetens och expertkunnande inom myndighetens informationshantering och var huvudansvarig för både kravhantering och kravfångst. I ansvaret ingick även att vara bryggan mellan verksamhet och system för att säkerställa att funktionen levde upp till verksamhetens krav. Konsulten hade en tvärfunktionell och mycket central roll i alla delar av projektet, som verksamhetskontakt, tillämpning, utveckling och utbildning.