Uppdrag
Fyra system blev ett för Sametinget

Fyra system blev ett för Sametinget

När Sametinget successivt tog över myndighetsuppgifterna för rennäringsfrågor vände de sig till Agio för utveckling av ett nytt modernt webbaserat handläggarstöd. Resultatet blev ett bättre tekniskt IT-stöd för rennäringsavdelningen, kvalitetssäkrad data samt ett system istället för fyra.

Fakta

Sametinget, projekt Girdnu

Sametinget i Sverige är en organisation med uppgift att främst bevaka frågor som rör samisk kultur i Sverige. Sametinget är central förvaltningsmyndighet i rennäringsfrågor och har successivt tagit över myndighetsuppgifter från länsstyrelserna och Statens jordbruksverk.

Utmaning 

I och med att Sametinget successivt tagit över myndighetsuppgifter har rennäringsavdelningen driftsatt olika handläggarstöd för olika moment. Nästan alla system var över tio år gamla och många hade passerat sitt bäst före-datum. Både support och förvaltning av handläggarsystem utfördes dessutom av olika leverantörer.

2018 inledde Sametinget ett arbete med att slå samman fyra handläggarstöd till ett gemensamt för rennäringsavdelningen, Girdnu. 

Lösning 

Arbetet med att utveckla ett nytt modernt webbaserat handläggarstöd åt Sametinget inleddes under 2018 med en proof of concept-etapp av Girdnu med två syften. Dels ville Sametinget prova att utvärdera en flexibel utvecklingsmetod för att se om arbetssättet fungerade för myndigheten. Dels ta fram en första systemarkitektur och version av användargränssnittet för att ordentligt kunna känna på det.
Arbetet pågår fortfarande och har bland annat omfattat systemering, programmering samt test för godkända delleveranser. 

Blommor på fjället