Uppdrag
Förstudie för framgångsrik automatisering

Förstudie för framgångsrik automatisering

Vad ska prioriteras och i vilken ordning? Med hjälp av en förstudie fick Agios kund insikter om vilka handläggningsprocesser som skulle prioriteras för automatisering.

Fakta

Offentlig verksamhet

För att inte lämna ut känslig information har vi valt att hålla denna svenska myndighet anonym.

Utmaning 

Kunden som är en större offentlig verksamhet vände sig till Agio när de ville se över vad som skulle gå att automatisera i deras verksamhet och vilken nytta det skulle innebära. 

Lösning 

För att ringa in de processer som skulle kunna effektiviseras med hjälp av automatisering hjälpte Agio kunden med en förstudie. Resultatet blev en prioritering bland olika handläggningsprocesser och arbetsuppgifter, vilka aktiviteter som skulle behövas och förslag på nästa steg.