Uppdrag
Effektivare gruvbrytning för LKAB

Effektivare gruvbrytning för LKAB

I 15 år har Agio utvecklat och arbetat med IT-stöd för LKAB:s underjordsbrytning. Inte minst genom systemen Giron och Wolis.
Med Wolis uppnåddes alla satta effektmål och utlastningsgraden ökade med 50 procent under testperioden.

Fakta

LKAB

LKAB är ett av Sveriges äldsta industriföretag och ägs till 100 procent av svenska staten. En internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar järnmalm för den globala stålmarknaden.

Utmaning 

För att få hjälp att effektivisera sin gruvbrytning tog LKAB hjälp av Agio redan för 15 år sedan. 

Lösning 

Agio har utvecklat och förvaltat systemet Giron, LKAB:s unika produktions- och informationssystem för underjordsbrytning. Systemet är produktionskritiskt och syftar till att hjälpa LKAB till en effektiv gruvbrytning genom att tillhandahålla den information gruvarbetaren behöver för att utföra arbetet både effektivt och med hög kvalitet.  

Genom utvecklandet av fordonssystemet Wolis, som är en del av Giron, har en rad effektmål uppnåtts. Bland annat har det gett bättre styrning av lastningsprocessen och ett bättre beslutstöd åt lastaren. Det i sin tur har gett en ekonomisk optimering av lastningen och en decentralisering av besluten genom att tillgängliggöra informationen online för alla.

2007 vann LKAB:s Wolis Guldtaggen för bäst för bästa RFID-lösning i Norden.

Fotograf: LKAB