Uppdrag
Älvan – handläggarstöd för kontroller av vattenverksamheter

Älvan - handläggarstöd för kontroller av vattenverksamheter

Agio har stått för tjänsteleveranser för utveckling, anpassning och service/support för ett systemstöd som syftade till att effektivisera och kvalitetssäkra Länsstyrelsernas tillsyn och handläggning av vattenverksamhet. Som tillsynsmyndighet har Länsstyrelsen behov att ha ett register över vattenanläggningar och –verksamheter, med tillhörande information om anläggningarna.

Vattenverksamhet är ett begrepp inom miljölagstiftningen, och innebär olika typer av åtgärder i vatten, t.ex. uppförande av anläggningar och omledning av vatten. En fysisk anläggning som tillkommit genom vattenverksamhet kallas vattenanläggning. I utvecklingsprojektet ingick flertalet systemintegrationer såsom GIS, ekonomisystem, andra myndigheters systemstöd.

En effekt av projektet var att all nationell rapportering till tillsynsvägledande myndigheter och regering kunde göras av Älvans förvaltning vilket förminskade behovet av extra arbete av respektive länsstyrelse.

Eftersom Länsstyrelsen arbetar med dessa verksamheter och anläggningar i den dagliga ärendehanteringen integrerades även systemstödet med länsstyrelsernas ärendehanteringssystem Platina.