Uppdrag
Agio bygger Vårdförbundets nya datalager och beslusstöd

Agio bygger Vårdförbundets nya datalager och beslusstöd

Agio har fått förtroendet att bygga Vårdförbundets nya datalager och beslutsstöd. Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar 114 000 legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor samt studenters fackliga intressen. Vårdförbundet har ett behov att bättre kunna presentera data på ett attraktivt och enkelt grafiskt sätt så att engagemanget och förståelsen för det underliggande budskapet ökar hos mottagargrupperna.

Agio har under hösten påbörjat projektet att bygga en modern, sammanhållen och behovsanpassad BI-lösning med ny teknik på Microsoft Azure plattformen. Genom en BI-plattform kan Vårdförbundet effektivisera och kvalitetssäkra sin informationsframtagning med hjälp av en sammanhållen BI-strategi.

Lösningen, som sjösätts i januari kommer möjliggöra nya typer av analyser, inklusive möjligheten till prediktiva analyser. Ett datalager med kvalitetssäkrad data kommer ge förbundets användare en ökad tilltro till datan, vilket i sin tur kan åstadkomma en mer sammanhållen och förankrad sanning om Vårdförbundets verksamhet. I slutändan för Vårdförbundet en lösning som levererar insikter de kan agera på!

 

Vill ni veta mer om vad Agio kan göra för att hjälpa er organisation få kontroll över och använda er data för att få en bättre förståelse för verksamheten, tveka inte att kontakta oss idag!