Nyheter
Träffa Daniel, Agios senaste rekrytering

2024-05-14

Träffa Daniel, Agios senaste rekrytering

Hej Daniel. Varför sökte du dig till Agio?

Jag sökte mig till Agio för deras goda kultur, storlek och kundlöftet om ”en säker väg till framgång”. Det visar sig efter ett första möte med Agio; att Utbudsområdesansvarige för BI – Manne Berg, hade varit utställare på Konferenser som jag var med och tog fram & arrangerade i 6 år. Det var de samtalen inom e-arkivering som gjorde att jag fick upp ögonen för rollen som utvecklare inom Business Intelligence!

Vem är Daniel då?

Min utbildningsbakgrund är Maskiningenjör – Operations Management. Mina tjänster efter utbildningen har haft ett större fokus mot IT-projekt och jag såg många synergieffekter från tidigare roller och utbildning som en styrka för BI-rollen. Under de senaste 5,5 åren har jag varit konsult inom området Business Intelligence och arbetat med kunder såsom: LF Bank, Assemblin och Anicura.

Hur har dina första dagar på Agio varit?

Jag har påbörjat mina första dagar hos Agio och träffat en del kollegor hittills, och varje nytt möte med kollegor och det fantastiska välkomnandet – Gör att Agio känns som det klockrena valet!
Närmast i tiden kliver jag in på kunduppdrag inom Offentlig sektor med många spännande nya systemintegrationer i sikte!