Nyheter
RPA-förstudie, automatisering för Stockholms Stad

2020-02-27

RPA-förstudie, automatisering för Stockholms Stad

Agio har fått i uppdrag att för Stockholms Stad (Arbetsmarknadsförvaltningen) genomföra en förstudie med målet att identifiera processer som kan automatiseras.

Resultatmål

Syftet att med automatisering av manuella hanteringen kunna frigöra tid för medarbetare samt förbättra servicen till Stadens medborgare. I uppdraget ingår att projektleda och genomföra studien med leverans i december 2019.

Mer info kontakta;

Affärområdesansvarig Annika Sällström Agio, annika.sallstrom@agio.se