Nyheter
Personalen investerar i gammelskog!

2021-04-09

Personalen investerar i gammelskog!

För oss är miljön viktig.

Agio är miljöcertifierade och har bl a sett till att resor till våra uppdrag är klimatneutrala genom en klimatkompensation.

För framtidens miljö har vi inrättar en intern fond för miljöförbättringar. Fonden får varje år lika mycket pengar som vi avsätter i klimatkompensation och nyttjandet av pengarna styrs av Agios medarbetare.

I januari 2020 hade vi en omröstning hos personalen om vad Agios miljöinvestering skulle bli för 2020.

Att hjälpa till i bevarandet av gammelskog blev den klara vinnaren. Nu är investeringen gjord via Narturarvet.se.

Sverige är ett land med mycket skog, men bara en ytterst liten del är orörd skog – gammelskog. Gammelskog erbjuder nödvändiga förutsättningar för många av Sveriges hotade arter och är livsviktig för den biologiska mångfalden.

Hälften av gammelskogarna saknar skydd mot avverkning. Via Naturarvet har vi köpt upp en del av den gammelskog som finns i Sverige och därmed skyddat den för all framtid.

  • Bästa sättet att binda CO2 och främja mångfald är inte att planera träd – utan att inte avverka skog alls då stora mängder kol, näring och tungmetaller läcker ut vid skogsbruk.
  • Avverkad skog ger höga halter tungmetaller och miljögifter skogens i vatten, som skadar fisk och som förs vidare längre upp i näringskedjan hos bl.a. rovfåglar, säl och människa.
  • När vi nu investerat i gammelskog, kan vi besöka den (m.h.a. GPS koordinater för Agios skogsyta) och veta att skogen där alltid kommer att stå kvar och bli vackrare med åren.

Värde – Detta är en investering som vi vet består, är lokal, påtaglig och framför allt långsiktig.