Jämställd sponsring

Agio verkar för ett utvecklande samhälle där jämställdhet, jämlikhet, rättvisa, hållbarhet och hälsa utgör kärnan i våra engagemang.

Agio sponsrar därför verksamheter, lag och organisationer, jämställt och uppmuntrar omgivningen att ställa sig frågan om pojkar och flickor har samma förutsättningar i den verksamhet man sponsrar.