Nyheter
Nytt uppdrag hos stor industrikund gällande digitalt bevarande och e-arkiv

2019-03-04

Nytt uppdrag hos stor industrikund gällande digitalt bevarande och e-arkiv

Agio är mycket glada över att ha fått förtroendet hos en stor industrikund gällande förarbete inför anskaffning och införande av e-arkiv. Arbetet omfattar att bistå med ett expertteam för att inventera informationstillgångar och arkiveringsbehov och kundens krav på en e-arkivlösning. Det omfattar även att utarbeta rutiner och arbetssätt för digital arkivering.

Agio har en etablerad metodik för att hjälpa organisationer att på ett strukturerat och effektivt sätt arbeta med förberedelser inför införandet av e-arkiv. Som oberoende leverantör kan Agio säkerställa att kunden får en lösning som uppfyller verksamhetens behov och bidrar till att det är möjligt att e-arkivera när IT-stödet är på plats. Vårt expertteam har många års erfarenhet inom området och vet precis vad som behövs i förarbetet för ett framgångsrikt införande av system för bevarande av information för nutiden och framtiden.

För mer information kontakta,

Annika Sällström

Affärsansvarig e-arkiv