Nyheter
Nytt uppdrag – förstudie inom RPA hos en större offentlig verksamhet

2019-10-30

Nytt uppdrag – förstudie inom RPA hos en större offentlig verksamhet

Förstudien har som mål att identifiera processer som kan automatiseras med RPA för att kunna ge ökade nyttor för medborgare och för att skapa andra positiva effekter. I uppdraget bidrar Agios verksamhetsarkitekt med erfarenheter från tidigare RPA-utredningar i arbetet med att ta fram lämpliga processer samt att identifiera och värdera nyttorna.

Vill du veta mera om RPA och uppdraget?

Kontakta annika.sallstrom@agio.se