Nyheter
Nytt uppdrag för Agio hos Sida

2019-11-19

Nytt uppdrag för Agio hos Sida

Sidas enhet för Lån och Garantier som hanterar en särskild finansieringsform för Sidas biståndsinsatser (garantiinsatser) har givit Agio i uppdrag att bygga ett nytt systemstöd för att förenkla handläggningen av biståndsinsatserna. Lösningen integreras med Sidas beslutsstödslösning som Agio byggt och förvaltar, och helt nya rapportmallar tas fram för att minska handpåläggning samt förenkla möjligheten att säkerställa datakvalitet i indatat.

För mer information:

Manne Berg, 0703-110 100

manne.berg@agio.se