Nyheter
Nytt ramavtal med Skellefteå Kommun

2020-03-24

Nytt ramavtal med Skellefteå Kommun

Agio har tecknat ett 5-årigt ramavtal med Skellefteå kommun avseende specialistkonsulter inom kompetensområdet projektledning.

Med detta avtal så kommer Skellefteå kommun få möjlighet att avropa våra konsulter och stärka upp sin egen organisation.

Exempel på uppdrag och arbetsuppgifter är:

  • Leda projekt mot rätt mål, i rätt tid och till rätt kostnad
  • Operativ ledning genom etablerade utvecklingsmodeller eller ramverk
  • Leda utvecklingsprojekt
  • Leda implementeringsprojekt
  • Agera delprojektledare för en avgränsad del av projekt
  • Utarbeta projektmål och tidplaner samt bemanningsplanering
  • Operativ ledning av projektets deltagare
  • Uppföljning och rapportering
  • Fördelning och prioritering av resurser och arbete
  • Dialog med och samordning av beställare, användare och andra intressenter

Upphandlingen omfattar både resurskonsult- och uppdragskonsulttjänster.

Kontaktperson hos Agio är:

Jan Sundström, 070-697 51 93

jan.sundstrom@agio.se