Nyheter
Mer Power till våra myndigheter

2020-03-12

Mer Power till våra myndigheter

Ytterligare en svensk myndighet kommer använda Agios konsulter i ett uppdrag med syftet att utforma förslag på arbetssätt och metoder för att kunna hämta, strukturera, visualisera och dela data med verktygen Power BI Desktop respektive Excel. Projektet kommer utgå ifrån verksamhetens behov av self-service-funktionalitet samt den befintliga lösningen av datalager och beslutsstöd som Agios konsulter varit delaktiga i att bygga. Projektet är ett steg i myndighetens digitaliseringsresa där ett mycket större nyttjande av analys- och beslutstödet kommer krävas. Myndigheten är drivande i att minska mängden statiska rapporter och istället öka användandet av Power BI som ett dynamiskt visualiseringsverktyg.

En spännande resa som Agio spelar en viktig roll i.

Kontakta Manne Berg för mer information:

manne.berg@agio.se