Nyheter
Identifiering av fordonspark med RFID

2021-05-11

Identifiering av fordonspark med RFID

LKAB Malmtrafik har idag ett datasystem för fordonsinformation där man med hjälp av RFID* teknik håller reda på sin fordonspark av malmvagnar. Avläsningar av RFID-taggar ska ge data som används för att veta var lok och vagnar är samt kontrollera fordons underhållsintervall och gångkilometrar. Kraven på data och information har genom åren ökat, och för att möta dagens och framtida krav på data och tillgänglighet, så måste nuvarande system bytas ut.

Det är viktigt för LKAB att en ny lösning bygger på standardkomponenter och att andra verksamhetssystem får tillgång till aktuell data för en optimal styrning. Införandet av ett nytt system ska möta LKAB Malmtrafiks krav på kvalitet, funktion, prestanda och tillgänglighet.

Agio har valts ut som leverantör och kommer att ersätta nuvarande RFID-teknik med ny hård- och mjukvara. Som leverantör av industriella lösningar och med verksamhetskunnande, så har Agio den erfarenhet och kompetens för att styra, leda och utveckla systemlösningar som skapar direkt verksamhetsnytta hos LKAB Malmtrafik. Via SICK levererar Agio standardkomponenter för att kunna identifiera, läsa och skriva till RFID-taggar. Agio kommer att utveckla den programvara som behövs för att förse olika verksamhetssystem hos LKAB Malmtrafik med data.

Genom att låta Agio utveckla ett nytt RFID-system så får LKAB Malmtrafik bättre förutsättningar att möte kraven på ny funktionalitet. Via det nya RFID-systemet, får LKAB tillgång till ny data och data med en högre tillgänglighet. Den lösning som Agio utvecklar kommer att integreras med andra verksamhetssystem. På så sätt kommer fler system att kunna dra nytta av den informationsmängd som fångas vid spårning av lok, vagnar och tågset. Med visualisering och loggning av en stor mängd parametrar så kommer man att kunna använda den senaste tekniken för planering, styrning och uppföljning.

” – LKAB valde Agio som leverantör av det nya RFID-systemet då Agio levererade det för LKAB attraktivaste anbudet med det bästa lösningsförslaget i kombination med en flexibel projektform.”

Christer Strömhult, LKAB Malmtrafik

* RFID är en teknik för automatisk identifiering av objekt och trådlös fjärravläsning.

För ytterligare information, kontakta:

Jens Olovsson

076-775 27 93

jens.olovsson@agio.se

 

Fotograf tågset: G. Rúnar Gudmundsson / Alm & ME