Nyheter
Går ni vilse i er egen data?

2021-04-09

Går ni vilse i er egen data?

Agio hjälper myndigheter att få bättre nytta och nöjdare användare av datalager och beslutsstöd.

Känner du igen dig, ni har ett datalager med olika rapporter som är tillgängliga för verksamheten. Några använder dem, några inte alls. Nu funderar ni på vad kan ni göra för att få större nytta av den investering som er myndighet har gjort. Agio erbjuder en effektiv metod för att följa upp och fånga användarnas erfarenheter och därefter ta fram en åtgärdsplan på kort och lång sikt. Arbetet genomförs tillsammans med Agios experter inom BI och datadriven verksamhetsutveckling.

Vår metod för användar-review ger kunden användarinsikter där fokus är slutanvändaren och inte den tekniska plattformen. Metoden har ett nyttoperspektiv och utgår från verksamhetens uppdrag och fokuserar på användningen och användarupplevelsen av beslutsstödet, användares förslag på åtgärder och förbättringar samt idéer till vidareutveckling. Agio förstår att er tid är dyrbar och vår metod är anpassad för att inte ta för mycket tid av verksamheten.

Agio är en ledande leverantör av datalager och beslutsstöd till statliga myndigheter. Vi har mer än 15 års erfarenhet av att hjälpa våra kunder med att nyttja sin data som en resurs, för att förstärka, effektivisera och bättre ta vara på människors kunskap, tankekraft och kreativitet.