Nyheter
Examensarbete på Agio – med Elsa och Linn

2020-06-29

Examensarbete på Agio – med Elsa och Linn

Kategori: Nyheter

Linn Moestam och Elsa Bojrup har under våren 2020 arbetat med sitt examensarbete på Agio. Arbetet har utgått ifrån ett upptäckt behov av automatisering hos en av Agios myndighetskunder. De var i behov av att automatisera en av sina verksamhetsprocesser eftersom de önskar att minska arbetsbelastningen på en grupp handläggare för en viss typ av enklare ärenden.

Initialt var avsikten att nyttja RPA för automatisera processen. Tidigare forskning visar på lyckade implementationer i kommersiella verksamheter men inte lika stor utsträckning inom den offentliga sektorn. Utifrån detta utfördes studien med perspektivet att undersöka vilka utmaningar som finns vid införande av RPA hos en offentlig verksamhet.

Viktiga frågor att klargöra är enligt denna och tidigare studier processens lämplighet för automatisering och hur hantering av känsliga personuppgifter eller annan känslig data kan utformas.

Just detta behov lämpade sig inte för en RPA med en tredjepartsapplikation. Istället utvecklade Linn och Elsa lösning i form av en applikation i det redan befintliga ärendehanteringssystemet Platina hos kunden. Applikationen identifierar automatiskt de avgörande kriterierna i vissa typer av ärenden och presenterar dem för handläggarna. Genom att enklare få nödvändig inblick i dessa ärenden kan handläggarna fatta snabbare beslut som därmed minskar deras arbetsbelastning.