Nyheter
Digitalt kundseminarium om automatiserad ärendehantering i Platina

2021-03-10

Digitalt kundseminarium om automatiserad ärendehantering i Platina

Agio genomförde den 24 februari ett uppskattat Digitalt seminarium för sina förvaltningskunder som använder Platina. Kundseminariet genomfördes i Teams med 38 deltagare.

Ämnet för seminariet var: ”Automatisering av beslut i Platina”

Automatisering i ärendeprocesser är ett mycket aktuellt tema hos många myndigheter/regioner/kommuner. Vid seminariet presenterade

Agio den lösning som har införts vid Sveriges Länsstyrelser. Länsstyrelsen har ett uppdrag att auktorisera bevakningsföretag och godkänna personal hos dem. Lösningen medger automatiska beslut i Platina och avisering av besluten via Mina Meddelanden.

Genom att införa automatiserad handläggning så har Länsstyrelsen kunnat få en reducerad handläggningstid på ca 15 min per ärende. Investering uppskattas till att ha återbetalat sig inom 1 år.

Talare var Daniel Johannesson, Länsstyrelsen i Skåne samt Fredrik Sigbjörn på Agio.

Agio är en säker väg till framgång. Vi hjälper våra kunder att skapa effektiva processer genom verksamhetsutveckling och digitala lösningar. Agio har arbetat med digitalisering sedan 2003 och våra IT- och verksamhetskonsulter har under åren bidragit till en stark effektivisering hos svenska myndigheter och företag.