Nyheter
Data-driven decision-making framework

2021-02-22

Data-driven decision-making framework

Aya Rizk, forskare inom Dataanalytics vid LTU, kommer under två års tid att arbeta med Agio.

Projektet ”Data-driven decision-making framework” syftar till att genom tillämpad forskning utveckla ett ramverk som stöder och guidar organisationer i deras datadrivna beslutsprocesser. Med ramverket kommer vi att kunna identifiera lämpliga lösningar för olika kundutmaningar – när BI, när AI och när RPA eller när inte alls.

 

Om samarbetet med LTU:

Vårt projekt är ett delprojekt inom satsningen Applied AI DIH North som syftar till att skapa ett starkt innovationssystem för tillväxt inom AI-branschen, en Digital Innovation Hub som bas, inom samverkan, forskning, innovation, tillämpad testdriven utveckling, utbildning och klusterbildning. Hela satsningen finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond (Tillväxtverket), Luleå tekniska universitet, Luleå kommun, Skellefteå kommun och Region Norrbotten.

Kontaktperson

Manne Berg

Tfn: 0703-110 100