Nyheter
Bättre underlag med gemensamt beslutsstöd

2019-06-24

Bättre underlag med gemensamt beslutsstöd

Som ett led i fortsatt digital utveckling av myndigheten sattes ett beslutsstöd upp som säkert hanterar den ökande mängden digital information. Genom att, från en stor mängd data, visualisera nyckeltal och indikatorer kan avancerade analyser göras för effektiv ledning och styrning av verksamheten.

Lösning

Lösningens automatiska informationsinsamling från både nya och gamla system presenterar hanterbar statistik för olika användare inom myndigheten. Beslutsstödet underlättar ledning och styrning av verksamheten genom att visualisera nyckeltal och indikatorer.

Beslutsstöd är en viktig komponent för att hantera den ökande mängden av digital information och bidrar därmed till en fortsatt digital utveckling av myndigheten.

Utvecklingen av det nya beslutsstödet sker i iterationer och det finns planerade iterationer fram till 2020, men utvecklingen av beslutsstödet kommer att fortgå även efter det i och med att nya system och behov tillkommer och förändras.

Specialistkompetens har stött myndigheten med förenkling av mappning av ny information, datamodellering, kravinsamling, ETL-laddning, rapportdesign och rapportutveckling.

Citat

Konsult på Agio

” – Behållningen av att få vara med i ett sådant här projekt är när man ser och hör verksamhetens nytta av det vi gör”