Nyheter
Automatiserat beslutsfattande – tekniskt möjligt men är det juridiskt hållbart?

2021-08-26

Automatiserat beslutsfattande – tekniskt möjligt men är det juridiskt hållbart?

Kategori: Nyheter

Med de ständigt ökande mängden ärenden som behöver behandlas, kanske ni har övervägt att automatisera hela eller delar av handläggningen?

I detta white paper läggs de juridiska grunderna fram på vilka ni kan basera automatisering.
Det diskuteras även exempel från offentlig sektor, i vilka fall automatisering tillämpas och till vilken grad. Allt eller inget eller någonstans mitt emellan?