Nyheter
Automatiserad handläggnings-/beslutsprocess med RPA hos myndigheter

2020-02-27

Automatiserad handläggnings-/beslutsprocess med RPA hos myndigheter

Agio har i ett nära samarbete Sveriges Länsstyrelser levererat första fasen i en effektivisering och automatisering av en utvald beslutsprocess. Den valda processen ”Automatisk återkallelse av väktartillstånd”. För godkänd väktare som ej haft anställning i auktoriserat bevakningsföretag senaste tre månaderna ska tillståndet återkallas och registreras i väktarregistret.

En manuell process som idag automatiserats. Lösningen innebär att bevakningsföretagen informerar Länsstyrelsen via en e-tjänst att vissa personer ska avföras ur väktarregistret. RPA lösningen skapar upp ett ärende hos myndigheten som i fas två av projektet kommer att handläggas i en helautomatiserad process.

Fördelar; Lösningen som skapats fungerar dygnet runt, året om, är skalbar arbetar oerhört mycket snabbare till skillnad från manuell handläggning. Lösningen frigör tid för medarbetare att få mer kvalificerade, krävande och intellektuellt stimulerande arbetsuppgifter.

Mer info kontakta;

Försäljningschef Jan Sundström, Agio, jan.sundstrom@agio.se 08-22 77 02 vx

Teknisk arkitekt Fredrik Sigbjörn, Agio, fredrik.sigbjorn@agio.se 08-22 77 02 vx

Förvaltningsledare IT Marcus Midander, Länsstyrelsen Västra Götaland, IT, 010-224 45 96