Nyheter
Agio vinner upphandling hos Region Västernorrland

2021-09-30

Agio vinner upphandling hos Region Västernorrland

Agio har ett starkt team som hjälper kunder att förvalta och vidareutveckla lösningar på plattformen Platina från Formipe.
Regionen använder Platina för att ge verksamhetsstöd inom avvikelsehantering, systemförvaltningsärenden, styrdokumenthantering, diarium/ärendehantering och nämndsadministration.
För möteshantering finns Meetings Plus från Formpipe.
Agio har genom avtalet ansvar för support och uppgraderingar samt bistå vid kravställning och utveckling av nya lösningar.

För ytterligare information:

Jan Sundström, 070-697 51 93
jan.sundstrom@agio.se