Nyheter
Agio vinner upphandling hos IAF

2021-11-30

Agio vinner upphandling hos IAF

Agio har ett starkt team som hjälper kunder att förvalta och vidareutveckla lösningar på plattformen Platina från Formipe.
Kundbasen består av +30 kunder som utgörs av myndigheter, regioner och kommuner.
 
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) ansvarar för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen. De granskar arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingens handläggning av ärenden som rör arbetslöshetsförsäkringen, återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiska program och utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna.
Upphandlingen hos IAF gällde underhålls- och supportavtal för extern webbplats inklusive e-tjänsten Mina sidor för arbetslöshetskassorna och Sveriges A-kassor, intranätet på Episerver och ärendehanteringssystemet Platina samt konsultstöd för vidareutveckling.
 
Kontakta gärna Jan Sundström för mer information 070-6975193
Johanna är en av våra starka Platinakonsulter. Vill du också vara med och digitalisera svenska myndigheter. Kolla in https://jobb.agio.se