Nyheter
Agio positionerar sig som en av Sveriges främsta BI-leverantörer inom offentlig sektor.

2021-05-08

Agio positionerar sig som en av Sveriges främsta BI-leverantörer inom offentlig sektor.

Våra svenska myndigheter hanterar stora mängder information och datamängden ökar i en allt snabbare takt. Utmaningarna ligger i att kunna filtrera ut och förädla relevant data för att upptäcka avvikelser, ta fram beslutsunderlag och/eller säkerställa transaktioner. Det ställs höga krav på personlig kompetens och teknik för att bygga och förvalta datalager och beslutsstödslösningar. Vid valet av konsulter så är erfarenhet i kombination med kompetens en framgångsfaktor.

Agio är ett ledande företag inom datalager- och beslutsstödsutveckling hos svenska myndigheter och regioner. Vi har en lång erfarenhet av att hjälpa dessa organisationer med inte bara utveckling och förvaltning av datalager, men även med att arbeta med verksamheten kring strategier för att på bästa sätt använda beslutsstödlösningen för att ta bättre beslut baserade på sin verksamhetsdata.

Veronica och William är två av våra konsulter som nu förlänger sina kontrakt hos en stor svensk myndighet tillika en region och fortsätter därmed att positionera Agio som en av Sveriges främsta BI-leverantörer inom offentlig sektor. Vi säger ett stort grattis till Veronica och Wille.

Vill ni höra mer om hur Agio kan hjälpa er få ut största värdet av er organisations data?

 

Kontaktperson

Manne Berg

Tfn: 0703-110 100