Nyheter
Agio leder AI-förstudie

2024-04-17

Agio leder AI-förstudie

Förstudien omfattar att tillsammans med kunden identifiera förbättringsmöjligheter med särskild genomlysning om automatisering av processen kring deras register. Registret baseras på en mängd ostrukturerad information som aggregeras till prioriterad information för att kunna presenteras som strukturerade dokument på olika plattformar. Processen kräver idag stort manuellt arbete och kunden ser en potential att använda AI för att effektivisera detta.
Förstudien ska resultera i en idéskiss till lösning och en kostnadsuppskattning.

 

Funderar ni på hur ni skulle kunna ha nytta av AI för era verksamhetsutmaningar? Kontakta vår AI-strateg Joakim Wiklund för att veta mer om hur Agio kan hjälpa er att komma vidare.

Joakim.wiklund@agio.se
tel.070- 697 52 51